Rekolekcje w naszej szkole

W dniach od 7 do 9 marca odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne . W skupieniu wysłuchaliśmy nauk rekolekcyjnych . Wszyscy chętni mogli skorzystać z sakramentu pokuty oraz indywidualnie porozmawiać z księdzem rekolekcjonistą . Mamy nadzieję że zasłyszane treści zaowocują w naszym życiu i pomogą nam lepiej przeżyć Święta Zmartwychwstania Pańskiego . Rekolekcje wygłosił dla nas Pallotyn ks. Marcin Przywara .