Rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodzimy 233 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. W tej okazji uczniowie klas 3LT i 3BTb przygotowali program artystyczny. W programie tym przedstawili rys historyczny i tło społeczne uchwalenia konstytucji 3 Maja. Chór szkolny składający się z uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich odśpiewał pieśń „Witaj majowa jutrzenko” oraz piosenkę „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” przy akompaniamencie występującego u nas gościnnie pana Dawida Sadoka.

Po części artystycznej pani dyrektor Alicja Szatan, wspólnie z opiekunami konkursów wręczyła uczniom puchary i dyplomy za osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich i wewnątrzszkolnych.

Część artystyczną wraz z uczniami przygotowali: panie Henryka Kwiatkowska, Katarzyna Szustrow-Ramus oraz pan Grzegorz Nasternak. Opiekę na chórem szkolnym sprawuje pani Anna Rajkowska

Jako bonus, zdjęcie zza kulis: oto nasza niezastąpiona ekipa techniczna.