Rozpoczynamy nabór do Programu POWER  „Wspólnie tworzymy naszą Europę”

W ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynamy realizację projektu „Wspólnie tworzymy naszą Europę”. Wyjazd edukacyjny zaplanowano w dniach: 11/06/2023r. – 24/06/2023r. do Włoch.

Regulamin

Karta zgłoszenia