Seminarium szkoleniowe

1 marca 2013 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu odbyło się seminarium szkoleniowe, w którym udział wzięli uczniowie klasy IV i II  Technikum Ogrodniczego oraz nauczyciele ogrodnictwa. Wykłady przeprowadzili mgr inż. Krystyna Klimont ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu oraz dr inż. Krzysztof Klimont z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie.

Tematem seminarium były zagadnienia związane z dobrą praktyką rolniczą w gospodarstwie, integrowaną produkcją rolną oraz hodowlą. Wykładowcy w bardzo ciekawy sposób przedstawili możliwość wykorzystanie roślin miododajnych jako pożytku dla pszczół i do rekultywacji gruntów wyłączonych z użytkowania na cele żywieniowe i paszowe. W trakcie seminarium omówiono także problemy związane z metodami hodowli roślin oraz nasiennictwem ze szczególnym uwzględnieniem roślin ogrodniczych.