Spotkanie informacyjne w ramach MIP

MIP – Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości

28 września 2012 r. odbyło się spotkanie dotyczące doradztwa i preinkubacji. Tomasz Pietuch i Karol Śwircz uczniowie klasy IV technikum ogrodniczego zakwalifikowanych do tego etapu projektu. Spotkali się z przedstawicielami Grona Targowego Kielce – panią  Agatą Fatek oraz panem Przemysławem Wróblem pełniącym funkcje księgowego MIP.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z organizacją i przebiegiem ostatniego etapu wsparcia realizowanego w ramach MIP. Podpisano stosowne dokumenty i sporządzono wstępny harmonogram doradztwa. Koordynatorzy udzielali też odpowiedzi na pytania uczniów dotyczące realizacji tego etapu projektu.

17 września 2012 poznaliśmy wyniki oceny biznes planów napisanych przez naszych uczniów.

Prezentowany pomysł biznesowy

  • Pietuch Tomasz – Bio Handel
  • Śwircz Karol – KA-ROL

zajęły najwyższe oceny spośród 32 nadesłanych biznes planów do oceny. http://mip.scdn.pl/

Opiekunem MIP w szkole jest Małgorzata Rak