Spotkanie z ekspertami z SGGW – młodzi weterynarze na ścieżce rozwoju

W dniu 29 listopada 2023 r. uczniowie klas: 1LTa, 2LTb, 3LT i 4LT technikum weterynarii wzięli udział w spotkaniu i wykładzie prowadzonym przez przedstawicieli Instytutu Weterynarii SGGW w Warszawie: panią dr Karolinę Ferenc oraz pana mgr inż. Jarosława Olszewskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji, w której przedstawiono działalność Instytutu Weterynarii SGGW. Następnie uczniowie zostali zapoznani z działalnością Centrum Medycyny Translacyjnej, które łączy w sobie trzy ośrodki badawcze: Weterynaryjne Centrum Badawcze, Centrum Badań Biomedycznych oraz Centrum Medycyny Regeneracyjnej. Uczniowie dowiedzieli się, że ośrodki te prowadzą nowatorskie badania z pogranicza medycyny weterynaryjnej i medycyny, mające na celu poprawę zdrowia zwierząt i ludzi. 

Druga część wykładu dotyczyła wpływu stresu na zdrowie. Prowadzący wyjaśnił, co to jest stres, objaśnił różnice pomiędzy stresem krótkotrwałym i długotrwałym, omówił rodzaje stresorów (fizyczne, psychiczne, społeczne), sposoby zwalczania stresu oraz ich efektywność, a także wpływ mediów społecznościowych na poziom stresu.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani wykładem. Spotkanie było dla nich okazją do poznania najnowszych trendów w nauce weterynaryjnej oraz do rozmowy z pracownikami naukowymi z Instytutu Weterynarii SGGW.