Spotkanie z ekspertem w ramach projektu Cekin

W dniu 22 maja 2012 uczniowie biorący udział w realizacji projektu Cekin w celu pogłębienia wiedzy z zakresu  Odnawialnych Źródeł Energii spotkali się z ekspertem Zdzisławem Ginalskim – pracownikiem CDR w Brwinowie odział w Radomiu.

Uczniowie zostali zapoznani z zagadnieniami z zakresu:

  • rodzaje energii odnawialnej
  • stan i perspektywa rozwoju sektora OZE
  • źródła finansowania OZE
  • rolnik jako producent energii odnawialnej, uwarunkowania prawne, ekonomiczne
    i środowiskowe
  • uwagi praktyczne przy zakupie i montażu urządzeń OZE

Zapisz