Spotkanie z ekspertem

Spotkanie z ekspertem w ramach realizacji projektu Cekin

27 listopada uczniowie klasy III technikum mechanizacji rolnictwa i technikum ogrodniczego spotkali się z pracownikiem ARiMR Biura Powiatowego w Sandomierzu panią Agnieszką Nowakowską.
W ramach spotkania został zrealizowany temat „Programy adresowane do społeczności wiejskich”