Studniówka 2023

W sobotę 28 stycznia 2023 roku o godzinie 18 w karczmie „Jandura” w Trześni odbył się bal studniówkowy uczniów klas IV technikum weterynarii, technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technikum ogrodniczego.

Część oficjalną tego wieczoru poprowadzili uczniowie Martyna Konopa i Mateusz Skórski. Pani Dyrektor Alicja Szatan życzyła uczniom sukcesów na nadchodzącej maturze, ale także niezapomnianej zabawy studniówkowej. Abiturienci mogli usłyszeć także życzenia od rodziców Pani Adamczak Anety i Pana Rafała Płazy. Rodzice podziękowali dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu za lata nauki. W imieniu klas młodszych życzenia dalszych sukcesów i udanej zabawy złożyli Dorota Siwiec i Konrad Sajdera. Uczniowie zaingerowali pierwszy ze swoich balów oczywiście tańcem poloneza poprowadzonym przez Panią Dyrektor Alicję Szatan, a przygotowanym przez Pana Mirosława Hagdeja.

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć nastąpiła zabawa do samego rana.