Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej

We wtorek 8 listopada br. w auli Zespołu Szkół w Staszowie, zostały wręczone stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej przyznane najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego.

Karolina Pawlik uczennica klasy 4 technikum architektury krajobrazu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, na czele z: wojewodą świętokrzyskim Bożentyną Pałką-Korubą, wicemarszałkiem województwa Grzegorzem Świerczem, członkiem Zarządu Województwa Kazimierzem Kotowskim, świętokrzyską kurator oświaty Małgorzatą Muzoł, przewodniczącym Rady Powiatu w Staszowie Damianem Sierantem, starostą staszowskim Andrzejem Kruzlem, wicestarostą staszowskim Michałem Skotnickim, wicestarostą opatowskim Gustawem Saramańskim, wicestarostą sandomierskim Wojciechem Dzieciuchem, burmistrzem miasta i gminy Staszów Romualdem Garczewskim, burmistrzem miasta i gminy Połaniec Jackiem Tarnowskim i wójt gminy Łubnice Anną Grajko.

Oprócz wyróżnionych uczniów obecni byli także: naczelnicy wydziałów edukacji, dyrektorzy szkół, pedagodzy i wychowawcy.