Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu jest obchodzony corocznie w trzeci czwartek
listopada. W tym roku wypada 18 listopada .Pomysłodawcą akcji był amerykański
dziennikarz Lynn Smith, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby
przez jeden dzień nie palili papierosów. W Polsce obchodzimy ten dzień od 1991 roku.
Uzależnienie od nikotyny jest trudnym do opanowania nałogiem, jednak prowadzi do
poprawy ogólnego stanu zdrowia człowieka jak i jego samopoczucia.
W tym dniu klasa 3 technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
włączyła się do akcji zachęcając do rzucana palenia oraz przestrzegając przed skutkami tego
nałogu.