Tradycyjny sad -Zakładanie sadu. Etap drugi

Pod koniec kwietnia grupa uczniów z klasy drugiej w zawodzie technik ogrodnik przystąpiło do założenia mini sadu tradycyjnego. Zaplanowali, rozmierzyli i wytyczyli miejsca pod jabłonie. Następnie posadzili drzewka odmian Antonówka i Boiken. Po tym zabiegu fachowo przycięli rośliny i czekają na deszcz, bo w polu robi się sucho. W maju wbili paliki koło drzewek, aby umocnić system korzeniowy roślin. Prace nadzorował szkolny opiekun projektu Marcin Kaca.