Trwa nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Osoby zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji rolniczych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem (15) 832-34-71.

Planowane rozpoczęcie kursu: jesień 2024.