Udział w konferencji nauczycieli i uczniów

W dniach 28 – 29 sierpnia Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu zorganizował
konferencje pt „ Rozwój lokalnych produktów z zastosowaniem innowacyjnych metod
przetwórstwa i dystrybucji z udziałem partnerskiej współpracy itinerariuszy”. Konferencja
zorganizowana została w ramach projektu „Budowanie grupy partnerskiej ukierunkowanej na
innowacyjne metody produkcji i przetwórstwa na Ziemi Sandomierskiej”
Naszą szkołę reprezentowali nauczyciele: Halina Sender, Małgorzata Rak, Marek Niedbała i Marcin
Kaca a także uczniowie klasy czwartej technikum w zawodzie technik ogrodnik: Dominika
Surowiec, Oliwia Wamej, Michał Zimnicki i Adrian Jabłoński.
W ramach konferencji uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w wykładach a także w wyjeździe
studyjnym do lokalnych producentów/przetwórców.