Uroczyste pożegnanie maturzystów 2022

Pożegnaniu klas maturalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.
Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu – Mokoszynie towarzyszyły słowa: „Czasu nie da się
zatrzymać, ale warto wracać do chwil, które pozostają w naszej pamięci na zawsze”.
W tym roku mury szkoły opuściło 50 uczniów, którzy kształcili się w zawodach: technik
weterynarii, technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik oraz technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki.
Zaproszenie na uroczystość zakończenia roku szkolnego przyjęli: Pan Jacek Toś dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Kielcach, Pani Anna Paluch- zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach
Pan Janusz Suszyna- Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego
w Sandomierzu, reprezentujący na uroczystości starostę Powiatu Sandomierskiego
Pan Piotr Lipiński- dyrektor sandomierskiego oddziału Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego
Pan Waldemar Maruszczak- kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sandomierzu
Pan Marcin Muskus- kierownik Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Sandomierzu
Pan Aleksander Bidas- Członek Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
Pan Ryszard Dul- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu
Uroczystość rozpoczęła się od przekazania sztandaru szkoły uczniom klas młodszych
i odśpiewania hymnu państwowego.
W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły, Pani Alicja Szatan przywitała zebranych- społeczność
szkolną, gości i rodziców, podsumowała wyniki pracy uczniów i wspominała wydarzenia,
w których nasi tegoroczni absolwenci brali udział na przestrzeni ostatnich czterech lat.
Piątkowa uroczystość była okazją do uhonorowania uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu, frekwencji oraz w pracy szkolnego koła wolontariatu, samorządu szkolnego, Młodzieżowej Rady Internatu. a także uczestniczących w konkursach i zawodach sportowych. Abiturienci, którzy uzyskali
najwyższą średnią ocen odebrali z rąk Pani Dyrektor świadectwa i nagrody książkowe.
Nagrodzeni za najwyższą średnią zostali: Żelaszczyk Patrycja, Politova Karina, Rak Konrad, Czerwonka Mateusz, Kuś Miłosz, Bernyś Mateusz, Tomas Eliza, Mruk Dominika, Ferens Anna, Tokar Alina, Brzoska
Weronika, Maciejewska Patrycja, Mroczek Aleksandra,
Bajur Angelika, Siudak Krystian. Nagrodę za 100% frekwencji otrzymała Mroczek
Aleksandra.
Wojciech Śpiewak odebrał nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie formowania koron
jabłoni a Krystian Siudak nagrodę za czytelnictwo.
Nagrody i wyróżnienia za działalność w Samorządzie Szkolnym otrzymali: Patrycja
Maciejewska, Angelika Bajur, Dominika Mruk, Dominik Oszczudłowski, Aleksandra
Mroczek, Weronika Brzoska, Agata Śmiałek, Martyna Wolarska, Eliza Tomas, Jan Leśniak.
Natomiast Wojciech Śpiewak, Mateusz Nowakowski, Mateusz Czerwonka, Patryk Bęc,
Dominika Mruk, Weronika Brzoska, Angelika Bajur, Aleksandra Mroczek, Dominik Węska
Jakub Kaptur i Adam Krzemiński zostali wyróżnieni za osiągnięcia sportowe.
Waleria Marczyk i Eliza Tomas otrzymały podziękowania za honorowe oddawanie krwi.

Za działalność na rzecz internatu szkolnego zostali docenieni: Angelika Bajur, Patrycja
Maciejewska, Aleksandra Mroczek, Karina Politova. Alina Tokar, Patrycja Żelaszczyk.
Wyróżnienia otrzymali także członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu- Brzoska Weronika,
Ferens Anna, Komenda Katarzyna, Kubicka Maja, Leśniak Jan, Marczyk Waleria, Mruk
Dominika, Siwiec Dominika, Strypko Vitali, Śmiałek Agata, Tokar Alina, Tomas Eliza,
Wolarska Martyna, Krupa Karolina, Patrycja Żelaszczyk, Aleksandra Mroczek, Patrycja
Maciejewska, Karina Politova.
Nagrody dla uczniów z klas maturalnych z najwyższą średnią ufundował Pan Marek Kwitek-
Poseł na Sejm RP, członek sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, Świętokrzyska Izba Rolnicza nagrodziła uczennicę, która
ukończyła szkołę z najlepszym wynikiem. W tym roku była to Patrycja Żelaszczyk
z technikum architektury krajobrazu. Najlepszego ucznia docenił też (w postaci nagrody)
starosta sandomierski.
Miłą niespodzianką był okolicznościowy program artystyczny przygotowany przez uczniów
klas trzecich i pamiątkowe gadżety wręczone starszym kolegom.