Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

12 października na sali gimnastycznej, w pięknej uroczystej oprawie odbyło się ślubowanie uczniów, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę w naszej szkole. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści z przejęciem powtarzali za Panem Dyrektorem Markiem Niedbałą tekst ślubowania:

„My uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ślubujemy:

• uczciwą, rzetelną i systematyczną pracą osiągać jak najlepsze wyniki w nauce i pracy społecznej,
• postępować zgodnie z prawem zawartym w Statucie Szkoły,
• nie zawieść nadziei, zaufania i ambicji naszych nauczycieli, wychowawców, rodziców i Szkoły,
• dbać o honor i dobro Szkoły, być w pełni jej współgospodarzem,
• wykorzystać w pełni każdą szansę rozwoju Ojczyzny i pomnażania jej dobra,
• być dobrymi uczniami i Polakami,

tobie Szkoło, tobie Polsko – ślubujemy.”

Uczniowie klas drugich powitali nowych kolegów wręczając im symboliczne ołówki, które z pewnością przydadzą się im na wielu lekcjach