Użyteczny przedmiot z odpadów

W dniach 26.XI-3.XII – w pracowni 22 można było obejrzeć czasową wystawę „Użyteczny przedmiot z odpadów”. Mała wystawa została zorganizowana w ramach działań ekologicznych oraz przedmiotu Ochrona i kształtowanie  krajobrazu.  Bardzo ciekawe prace wykonali chętni uczniowie z klasy I, II, III, IV TAK.

Prace zostały wykupione przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły a dochód ze sprzedaży przeznaczony na słodycze dla dzieci z Domu Dziecka w Dębnie. Serdecznie dziękujemy młodzieży za wykonanie prac oraz tym wszystkim którzy prace zakupili.