W sandomierskim mateczniku pisarzy

W dniach 21 września – 19 października uczennice z klasy III TAK wzięły udział  w projekcie pt. „W sandomierskim mateczniku pisarzy” organizowanym na Zamku Kazimierzowskim przez Lokalną Organizację Turystyczną „Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej”, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz I Liceum Ogólnokształcące.

Uczennice: Angelika Cieszkowska, Ewelina Gajewska, Kinga Kowalska, Paula Rąb i Weronika Starzomska pod kierunkiem p. Anny Bryły, uczestniczyły w sesjach poświęconych pisarzom związanym z Ziemią Sandomierską: Stefanowi Żeromskiemu, Jarosławowi Iwaszkiewiczowi i Wiesławowi Myśliwskiemu.

Uczennice wzięły udział w cyklu wykładów, a także aktywnie uczestniczyły w warsztatach literackich. Projekt zakończyła wycieczka po Sandomierzu śladami omawianych pisarzy oraz projekcja filmów poświęconych ich sylwetkom i naszemu miastu.