Warsztaty profilaktyczne

W dniach 11.06.2012-13.06.2012 na terenie internatu szkolnego odbyły się warsztaty profilaktyczne „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.
Prowadzący warsztaty- Pan Leszek Gach i Pani Agnieszka Krasoń spotkali się z uczniami klas pierwszych i drugich. Warsztaty miały charakter zamknięty. Wszystkim uczestnikom podobała się ta forma profilaktyki. Serdecznie dziękujemy prowadzącym, Oddziałowi Rejonowemu PCK w Sandomierzu oraz Starostwu Powiatowemu w Sandomierzu za tak ważną inicjatywę podjętą w naszej szkole.

W miesiącu kwietniu na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu- Mokoszynie zaplanowano po 1 godzinie zajęć dydaktycznych w ramach realizacji Programu Edukacyjnego pt. „STOP!HCV”.

Harmonogram zajęć:

  • 18.04.2012- kl. II OMR
  • 23.04.2012 -kl. II TAK
  • 24.04.2012- kl. II TMTO
  • 25.04.2012- kl. III TAK
  • 26.04.2012- kl. III TM

W trakcie trwania Programu edukacją objęto 83 uczniów klas drugich i trzecich.