Wdrażanie działań PROW 2007-2013

Spotkania informacyjne na temat „Wdrażanie działań PROW 2007-2013” – wizyta w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
18 i 19 października wybrana młodzież z klas IV i II technikum ogrodniczego, II technikum architektury krajobrazu i II technikum mechanizacji rolnictwa wraz z opiekunami Halina Sender i Małgorzatą Rak uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym na temat „Wdrażanie działań PROW 2007-2013”.
Tematyka szkolenia obejmowała:

  • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.
  • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
  • Odnowę i rozwój wsi
  • Program rolnośrodowiskowy
  • Zalesianie gruntów rolnych a także omówienie działań osi 3 jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Po zakończonym szkoleniu młodzież zwiedziła zabytki Warszawy Pałac Kultury i Nauki – wyjazd na taras widokowy i Grób Nieznanego Żołnierza – grób-pomnik na placu marszałka Józefa Piłsudskiego.