Wycieczka i jeszcze raz wycieczka…..

W dniu 18 września klasa 1 Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik ogrodnik wraz z wychowawczynią Anną Bryłą wyruszyła do Sandomierza. Celem wycieczki było poznanie historii miasta, zwiedzanie zabytków oraz integracja klasy.