Wycieczka w ramach projektu „Cekin”

Już trzeci rok uczniowie klasy III technikum mechanizacji rolnictwa i technikum ogrodnictwa realizują projekt pt.: „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN”. Oprócz zajęć teoretycznych swoją wiedzę pogłębiają poprzez udział w wyjazdach edukacyjnych.

W dniu 27 września 2012 uczniowie zwiedzili Muzeum Wsi Kieleckiej i Jaskinię Raj pod opieką Małgorzaty Rak.