Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024 w ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie

21 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/24. Akademię rozpoczęła pani dyrektor Alicja Szatan od przywitania zaproszonych  gości: panią Katarzynę Szweycer – eksperta w Departamencie Oświaty i Polityki Społecznej w MRiRW, pana Piotra Lipińskiego – dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu, pana Ryszarda Dula- powiatowego lekarza weterynarii, panią Iwonę Wnuk – zastępcę kierownika Biura Powiatowego w Sandomierzu Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Panią Kamilę Obierak – przedstawiciela Oddziału w Sandomierzu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach,  mjr. Krzysztofa Stępniewskiego – Zastępcę Dowódcy 102 batalionu lekkiej piechoty 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, panią Joanna Szymańską-Patron – Naczelnika Powiatowej Policji w Sandomierzu, st. asp. Sławomira Białka – Dzielnicowego Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu,  dr hab. panią  Magdalenę Kapłan – Kierownika Zakładu Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, panią  Barbarę Lasotę.

Następnie pani Katarzyna Szweycer odczytała list od pana Czesława Siekierskiego – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Myślą przewodnią listu było podziękowanie za ciężką pracę i osiągnięcia uczniów w minionym roku szkolnym, zachęcenie ich do dalszej wytężonej pracy zakończonej egzaminami zawodowymi i maturą oraz złożenie życzeń udanych i bezpiecznych wakacji.  W dalszej części uroczystości pani dyrektor Alicja Szatan wyróżniła uczniów, którzy otrzymali najwyższe średnie za naukę i zachowanie oraz systematycznie angażowali się w różne działania na rzecz szkoły i internatu. 

Kolejno pani dyrektor oddała głos młodzieży. W programie artystycznym zostały zaprezentowane najważniejsze wydarzenia, które wpisały się w historię roku szkolnego 2023/24. Pomysł na spektakl polegał na tym, że z przeszłości przyszedł duch Wincentego Witosa i pogratulował uczniom sukcesów, jakie odnieśli w wielu konkursach w tym roku szkolnym. Głównym powodem, dla którego przybył było 3. miejsce, które nasi uczniowie zajęli w konkursie pt. „Wincenty Witos – człowiek czynu i wolności”. Ponadto –  Wincenty Witos to patron roku 2024, chłop, patriota, trzykrotny premier w odrodzonej Polsce. Uczniowie pochwalili się swoimi talentami: wokalnymi, tanecznymi, poetyckimi i recytatorskimi. W przedstawieniu brali udział uczniowie: Maja Wątroba, Filip Płaza, Bartosz Toś, Julia Żulińska, Łukasz Marut, Urszula Dobrowolska, Julia Gilewska, Zuzanna Rusak, Aleksandra Lebida, Maria Książkiewicz, Julia Czerwonka, Martyna Kaczmarczyk, Aleksandra Maruszak, Oliwia Dąbek, Vira Chubych, Michał Przytuła, Krzysztof Żak. 

Niespodzianką występu był taniec Greg Zorba w wykonaniu naszych nauczycieli: Marcina Kacy, Wojciecha Łebka, Mirosława Hagdeja i Łukasza Strawy.

Program artystyczny przygotowały panie: Henryka Kwiatkowska, Magdalena Domaradzka, Agnieszka Woźniak. Nad oprawą muzyczna czuwali: pani Anna Rajkowska i pan Dawid Sadok. Stroną techniczną zajęli się: pani Kinga Dragan, pani Katarzyna Szustrow-Ramus, pani Joanna Rudyszyn i pan Łukasz Strawa.  

Akademia zakończyła się życzeniami bezpiecznych i udanych wakacji. Po czym odbyło się spotkanie wychowawców z uczniami w klasach i rozdanie pozostałych świadectw.