Żywność genetycznie modyfikowana

W ramach współpracy ze świętokrzyską Izbą Rolniczą w dn. 12.12.2012 r. odbyło się spotkanie z pracownikiem naukowym dr Januszem Suszyną.
Tematem prelekcji były informacje o „Żywności genetycznie modyfikowanej”. Uczniowie naszej szkoły jako potencjalni producenci żywności powinni znać korzyści i szkodliwość GMO.

Wykład był bardzo ciekawy. Uczniowie zadawali wiele pytań na w/w temat.