Cała szkoła czyta ,,Pana Tadeusza,,

W dniach 16 i 17 grudnia 2013 r. odbyła się w naszej szkole inscenizacja fragmentów „ Pana Tadeusza” pt. „ Jeden dzień w Soplicowie”. Przed malowniczym dworkiem uczniowie klasy II TAKTO zaprezentowali miłosne perypetie Tadeusza , Telimeny i Zosi. W scenariusz wplecione zostały liczne opisy przyrody, które recytowali nauczyciele i uczniowie.
Spektakl rozpoczął się od „Inwokacji”, którą odczytał pan dyrektor Marek Niedbała. Odgrywanym scenom i recytacji towarzyszyła muzyka filmowa z „ Pana Tadeusza”.
Wspólne czytanie eposu pozwoliło na nowo odkryć piękną poezję Adama Mickiewicza.
Spektakl przygotowały panie Halina Skorupa i Agnieszka Woźniak.