Skład Samorządu w roku szkolnym 2018/ 2019

Przewodnicząca – Patrycja Buczek

Zastępcy –  Dominika Surowiec
Sekretarz –  Adrian Jabłoński
Skarbnik –   Zofia Piętowska
członkowie – Leśniak Jakub, Hubert Głodowski

Poczet sztandarowy
Zofia Piętowska, Norbert Kowalski, Jan Włostowski

 

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego