Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący: Bartosz Toś

Zastępca przewodniczącego: Emilia Siwek

Sekretarz: Aleksandra Kobos

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ROK SZKOLNY 2022/2023

Skład Samorządu Uczniowskiego: 

Przewodniczący: Karol Kornicki

Zastępca przewodniczącego: Karol Rosowski

Sekretarz: Aleksandra Kobos

Uczniowie samorządu w roku szkolnym podzieli się na następujące sekcje:

Sekcja organizacyjno-porządkowa:

Karol Kornicki

Aleksandra Kobos

Konrad Sajdera

Bartosz Dec

Magdalena Sokół

Sekcja informacyjno-dekoracyjna:

Aleksandra Kobos

Amelia Komorowska

Wiktoria Łukasiewicz

Natalia Kręć

Emilia Siwek

Magdalena Sokół

Dorota Siwiec

Sekcja reprezentacyjna:

Karol Rosowski

Aleksandra Szałaj

Konrad Sajdera   

Kamila Gałkowska

 

Emilia Siwek

Kinga Dumania

Chmiel Daniel

Eryka Żyła