Od roku szkolnego 2014/2015 w naszej szkole działa dziennik elektroniczny.
Dzięki dziennikowi zarówno młodzież jak i rodzice mają możliwość sprawdzania na bieżąco frekwencji i postępów w nauce.

Aby uzyskać dostęp do dziennika należy podać adres e-mail wychowawcy klasy, który następnie wprowadza go do systemu. Korzystanie z dziennika jest bezpłatne dla rodziców i uczniów.

Logowanie do dziennika elektronicznego