Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

 im. Ziemi Sandomierskiej

w Sandomierzu – Mokoszynie

TECHNIKUM

Uczeń zdobywa tytuł technika architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminu zawodowego w następujących kwalifikacjach :

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu   

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń zdobywa tytuł technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po ukończeniu szkoły średniej               i  zdaniu egzaminu zawodowego w następujących kwalifikacjach :

 ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie   

 ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Uczeń zdobywa tytuł technika ogrodnika po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminu zawodowego w następujących kwalifikacjach :

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych     

 OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Uczeń zdobywa tytuł technika rolnictwa po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminu zawodowego w następujących kwalifikacjach :

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej             

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Uczeń zdobywa tytuł technika weterynarii po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminu zawodowego w następujących kwalifikacjach :

  ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt     

  ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

SZKOŁA BRANŻOWA PIERWSZEGO STOPNIA

Po ukończeniu nauki w szkole branżowej i zdaniu egzaminu zawodowego w kwalifikacji ,,ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie,, uzyskuje wykształcenie rolnicze.

Po ukończeniu nauki w szkole branżowej i zdaniu egzaminu zawodowego w kwalifikacji –
,,OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,, uzyskuje wykształcenie rolnicze.

INNE UPRAWNIENIA

W ramach kształcenia uczniowie mają możliwość BEZPŁATNEGO uzyskania dodatkowych kwalifikacji takich jak:
prawo jazdy kategorii B i T
uprawnienia operatora wózków widłowych
uprawnienia operatora kombajnów zbożowych
uprawnienia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin

Zapisz