Opiekę nad młodzieżą sprawuje kadra nauczycieli, wychowawców i pracowników administracji i obsługi licząca 69 osób. Dydaktyką i wychowaniem zajmuje się 44 nauczycieli specjalistów legitymujących się wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym. Wielu z nich doprowadziło swoich uczniów do finałów centralnych olimpiad przedmiotowych i konkursów tematycznych. Nad sprawnym funkcjonowaniem całego obiektu czuwa 24 pracowników administracji i obsługi.

Kadra kierownicza

 Dyrektor szkoły mgr Alicja Szatan

Wicedyrektor  dr Urszula Bąk

Kierownik praktycznej nauki zawodu mgr  Małgorzata Rak

Nauczyciele:

Przedmioty ogólnokształcące

     język polski
 • mgr Anna Bryła
 • mgr Agnieszka Woźniak
     historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość
 • mgr Alicja Szatan
 • mgr Jolanta Puzio
 • mgr Łukasz Strawa
 • mgr Henryka Kwiatkowska
      matematyka:
 • mgr Joanna Rudyszyn
 • mgr Bożena Puzio
       fizyka:
 • mgr Magdalena Domaradzka
      chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie:
 • mgr Ewa Siatrak
 • mgr Dorota Kandefer
      geografia:
 • mgr Jolanta Puzio
 • mgr Joanna Harkot
 • mgr Dorota Tenderenda
     informatyka:
 • mgr Magdalena Domaradzka
     język angielski:
 • mgr Katarzyna Szustrow-Ramus
 • mgr Kinga Dragan
     język niemiecki:
 • mgr Joanna Pastuszka
      edukacja dla bezpieczeństwa:
 • mgr Tomasz Ramus
     podstawy przedsiębiorczość
 • mgr Małgorzata Rak
 • mgr Halina Sender
     wychowanie fizyczne:
 • mgr Agata Koszycka
 • mgr Mirosław Hagdej

     muzyka

 • mgr Anna Rajkowska
     religia:
 • mgr Jerzy Lasota
 • mgr Marcin Dębski
 • mgr Marek Bednarz
     pedagog szkolny:
 • mgr Karolina Kalinowska
 • mgr Agnieszka Sadaj – pedagog specjalny
     psycholog szkolny:
 •  mgr Helena Markiewicz
     biblioteka:
 • mgr Beata Kuleszko

 Przedmioty zawodowe

     przedmioty ekonomiczne:
 • mgr Małgorzata Rak
 • mgr inż. Halina Sender
 • mgr Beata Paluch
     ogrodnictwo i architektura krajobrazu:
 • dr Urszula Bąk
 • mgr  inż. Karolina Latusek
 • mgr inż. Stanisław Domagalski
 • mgr inż. Katarzyna Karolak
 • mgr inż. Iwona Stanek
 • dr Marcin Kaca
 • mgr inż.  Artur Niedobit
          mechanizacja i agrotroniki
 • mgr inż. Jan Furman
 • dr Marcin Kaca
 • mgr inż. Wojciech Łebek
 • mgr inż. Grzegorz Nasternak
 • mgr inż. Marek Niedbała
 • mgr inż. Waldemar Pachla
 • mgr inż. Andrzej Rewera
 • Jan Dryka
 • mgr Daniel Zawidzki
            rolnictwo
 • mgr inż. Iwona Stanek
 • mgr inż. Andrzej Rewera
 • mgr inż. Wojciech Łebek                                                                                                                                                                                                                                                                                             weterynaria
 • lek. weterynarii Blanka Koszarska-Parcheta
 • lek.weterynarii Natalia Maszkowska
 • dr Beata Malec
 • mgr inż. Tomasz Prawica

     Internat

     kierownik internatu:
 • mgr inż. Grażyna Podczasi
     wychowawcy internatu:
 • mgr Beata Paluch
 • mgr inż. Dominika Wojtas
 • mgr  Łukasz Klaus