Opiekę nad młodzieżą sprawuje kadra nauczycieli, wychowawców i pracowników administracji i obsługi licząca 81 osób. Dydaktyką i wychowaniem zajmuje się 56 nauczycieli specjalistów legitymujących się wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym. Wielu z nich doprowadziło swoich uczniów do finałów centralnych olimpiad przedmiotowych i konkursów tematycznych. Nad sprawnym funkcjonowaniem całego obiektu czuwa 25 pracowników administracji i obsługi.

Kadra kierownicza

 Dyrektor szkoły  mgr Alicja Szatan

Wicedyrektor  mgr  Małgorzata Rak

Kierownik praktycznej nauki zawodu  dr inż. Marcin Kaca

                                                       Kierownik internatu  mgr Grzegorz Nierubiec

Nauczyciele:

Przedmioty ogólnokształcące

     język polski
 • mgr Anna Bryła
 • mgr Agnieszka Woźniak
     historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość
 • mgr Alicja Szatan
 • mgr Jolanta Puzio
 • mgr Łukasz Strawa
 • mgr Henryka Kwiatkowska
 • dr Artur Lis
      matematyka:
 • mgr Joanna Rudyszyn
 • mgr Bożena Puzio
       fizyka:
 • mgr Magdalena Domaradzka
      chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie:
 • mgr Ewa Siatrak
 • mgr Dorota Kandefer
 • mgr Beata Kuleszko
      geografia:
 • mgr Jolanta Puzio
 • mgr Łukasz Strawa
     informatyka:
 • mgr Magdalena Domaradzka
     język angielski:
 • mgr Katarzyna Szustrow-Ramus
 • mgr Kinga Dragan
     język niemiecki:
 • mgr Joanna Pastuszka
      edukacja dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwo i higiena pracy
 • mgr Tomasz Ramus
     podstawy przedsiębiorczości
 • mgr Małgorzata Rak
 • mgr Halina Sender
 biznes i zarządzanie
 • dr Artur Lis
 wychowanie fizyczne:
 • mgr Agata Koszycka
 • mgr Mirosław Hagdej
 • mgr Maciej Boćkowski
 • mgr Alina Galek

     muzyka

 • mgr Anna Rajkowska
     religia:
 • mgr Jerzy Lasota
 • mgr Marcin Dębski
 • mgr Marek Bednarz
     pedagog szkolny:
 • mgr Karolina Kalinowska
 • mgr Agnieszka Sadaj – pedagog specjalny
     psycholog szkolny:
     biblioteka:
 • mgr Beata Kuleszko

 Przedmioty zawodowe

     przedmioty ekonomiczne:
 • mgr Małgorzata Rak
 • mgr inż. Halina Sender
doradztwo zawodowe:
 • mgr Beata Paluch
     ogrodnictwo i architektura krajobrazu:
 • dr inż. Marcin Kaca
 • dr Urszula Bąk
 • mgr  inż. Karolina Latusek
 • mgr inż. Anita Łukawska
 • mgr inż. Katarzyna Karolak
 • mgr inż. Iwona Stanek
 • mgr inż. Artur Niedobit
          mechanizacja i agrotronika
 • dr inż. Marcin Kaca
 • mgr inż. Jan Furman
 • mgr inż. Wojciech Łebek
 • mgr inż. Grzegorz Nasternak
 • mgr inż. Marek Niedbała
 • mgr inż. Waldemar Pachla
 • Jan Dryka
 • mgr Daniel Zawidzki
instruktorzy nauki jazdy
 • mgr inż. Jan Furman
 • mgr inż. Wojciech Łebek
 • mgr inż. Marek Niedbała
 • Jan Dryka
 • mgr Daniel Zawidzki
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              weterynaria
 • lek. weterynarii Blanka Koszarska-Parcheta
 • lek. weterynarii Natalia Maszkowska
 • dr Beata Malec
 • mgr inż. Tomasz Prawica

     Internat

     wychowawcy internatu:
 • mgr Beata Paluch
 • mgr Jerzy Marcjan
 • mgr  Łukasz Klaus
 • mgr Tomasz Ramus
 • mgr Alina Galek
 • mgr Jolanta Pytka
 • mgr Angelika Krakowiak