Opiekę nad młodzieżą sprawuje kadra nauczycieli, wychowawców i pracowników administracji i obsługi licząca 69 osób. Dydaktyką i wychowaniem zajmuje się 44 nauczycieli specjalistów legitymujących się wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym. Wielu z nich doprowadziło swoich uczniów do finałów centralnych olimpiad przedmiotowych i konkursów tematycznych. Nad sprawnym funkcjonowaniem całego obiektu czuwa 24 pracowników administracji i obsługi.

Kadra kierownicza

 Dyrektor szkoły mgr Alicja Szatan

Wicedyrektor  mgr inż. Marek Niedbała

Kierownik praktycznej nauki zawodu mgr inż. Małgorzata Rak

Nauczyciele

Przedmioty ogólnokształcące

     język polski, wiedza o kulturze:
 • mgr Anna Bryła
 • mgr Agnieszka Woźniak
     historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
 • mgr Magda Domaradzka
 • mgr Łukasz Strawa
      matematyka:
 • mgr Joanna Rudyszyn
 • mgr Bożena Puzio
       fizyka:
 • mgr Magdalena Domaradzka
      chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie:
 • mgr Ewa Siatrak
      geografia:
 • mgr Jolanta Puzio
     informatyka:
 • mgr Magdalena Domaradzka
     język angielski:
 • mgr Katarzyna Szustrow-Ramus
 • mgr Anna Dominikiewicz
 • mgr Katarzyna Jędrzejewska
     język niemiecki:
 • mgr Joanna Pastuszka
      edukacja dla bezpieczeństwa:
 • mgr Tomasz Ramus
     wychowanie fizyczne:
 • mgr Mirosław Hagdej
 • mgr Agata Koszycka
     religia:
 • mgr Jerzy Lasota
     pedagog szkolny:
 • mgr Małgorzata Piętowska
 • mgr Marzanna Doniec
     biblioteka:
 • mgr Danuta Kolasa

Przedmioty zawodowe

     przedmioty ekonomiczne:
 • mgr inż. Małgorzata Rak
 • mgr inż. Halina Sender
 • mgr inż. Beata Paluch
     ogrodnictwo i architektura krajobrazu:
 • mgr inż. Alicja Aschenbrenner
 • mgr inż. Urszula Bąk
 • mgr inż. Stanisław Domagalski
 • mgr inż. Lidia Kosanowska
 • mgr inż. Halina Skorupa
 • mgr inż. Iwona Stanek
 • mgr inż. Marcin Kaca
          mechanizacja:
 • mgr inż. Jan Furman
 • mgr inż. Kazimierz Łagoński
 • mgr inż. Wojciech Łebek
 • mgr inż. Grzegorz Nasternak
 • mgr inż. Marek Niedbała
 • mgr inż. Waldemar Pachla
 • mgr inż. Andrzej Rewera
 • Tadeusz Serafin
         rolnictwo
 • mgr inż. Iwona Stanek
 • mgr inż. Wojciech Łebek
 • mgr inż. Andrzej Rewera
 • mgr inż. Marta Sałapa                                                                                                                                              weterynaria
 • mgr inż. Marta Sałapa
 • lek.weterynarii Katarzyna Szuba

Internat

     kierownik internatu:
 • mgr inż. Grażyna Podczasi
     wychowawcy internatu:
 • mgr inż. Beata Paluch
 • mgr inż. Dominika Wojtas
 • mgr Grzegorz Żmuda
 • mgr Łukasz Strawa
 • mgr inż. Andrzej Rewera