Powierzchnia gospodarstwa szkolnego objęta trwałym zarządem wynosi 77,8 ha. W tym

  • grunty orne 68,48 ha.
  • łąki i pastwiska 3,19 ha.
  • sady: jabłonie 5,8 ha oraz wiśnie 1ha.

W gospodarstwie szkolnym prowadzone są uprawy:

  • rzepak ozimy 6,7 ha.
  • pszenica ozima 23 ha
  • jęczmień jary 22,13 ha.
  • warzywa 0,5 ha.

Gospodarstwo ma w pełni wyposażony park maszynowy, prowadzi produkcję rolniczą i ogrodniczą co umożliwia realizację  praktycznej  nauki  zawodu.