Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej

w Sandomierzu-Mokoszynie

zatwierdzony wrzesień 2023

____________________________________

Statut Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Ziemi Sandomierskiej

  w Sandomierzu-Mokoszynie

zatwierdzony wrzesień 2023

____________________________________

Statut Szkoły Branżowej I stopnia

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie

zatwierdzony wrzesień 2023

____________________________________

Statut  Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie

zatwierdzony grudzień 2022