Statuty Szkoły obowiązują od 16 listopada 2020

Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej

w Sandomierzu- Mokoszynie

zatwierdzono 16 listopada 2020

Statut Technikum w  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im.Ziemi Sandomierskiej

                                   w Sandomierzu-Mokoszynie

zatwierdzono wrzesień 2022

Statut  Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie

zatwierdzony 27.11.2019