Nazwa postępowania:Tryb. podst. bud. 1/2024 INTERNAT Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania prawej części III piętra budynku Internatu. Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalno-hotelowe. Etap 4. Roboty budowlane, remontowe na rok 2024.
identyfikator ogłoszenia e-Zamówienia: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00296271/01 z dnia 2024-04-22
https://platformazakupowa.pl/transakcja/918785

——————————————————————————————————————–

Plan zamówień publicznych ZSCKR w Sandomierzu na rok 2024 Wersja WI: I -III 2024

Plan zamówień

——————————————————————————————————————–

Postępowanie: ID 844585
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania prawej części III
piętra budynku Internatu. Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalno-hotelowe. ETAP 3.
Roboty budowlane, remontowe na rok 2023. Tryb. podst. bud. 5/2023 INTERNAT

https://platformazakupowa.pl/transakcja/844585

——————————————————————————————————————–

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane, Ogłoszenie nr: 2023/BZP00467633/01 z dnia 2023-10-30
Tryb. podst. bud. 4/2023 INTERNAT Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania prawej części III piętra budynku Internatu. Adaptacja pomieszczeń na pokoje mieszkalno-hotelowe. Etap 2.
Roboty budowlane, remontowe na rok 2023.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/839595

——————————————————————————————————————–

Tryb. podst. dost. 1/2023/ZAK.-INWEST. DOSTAWA ciągnika rolniczego sterowanego systemem GPS(system kontroli jazdy równoległej), dla ZSCKR w Sandomierzu. Postępowanie ID 823174

https://platformazakupowa.pl/transakcja/823174


Plan zamówień publicznych ZSCKR w Sandomierzu Wersja 4: XI.2023-XII.2023-aktualna wersja

Plan zamówień publicznych ZSCKR w Sandomierzu Wersja 3A: IX.2023-XI.2023

——————————————————————————————————————–

Plan zamówień publicznych ZSCKR w Sandomierzu Wersja 3: IX.2023-XI.2023

——————————————————————————————————————–

Ogłoszenie o naborze Partnera podstawowego i dodatkowego do projektu pn.
„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie w dziedzinie ogrodnictwa” Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie

————————————————————————————————–

Sprawozdanie roczne za rok 2022

—————————————————————————————————-

Tryb. podst. dost. 1/2023 INTERNAT DOSTAWA sprzętu kuchennego (wyposażenia specjalistycznego) i wyposażenia meblowego {meble stalowe ze stali (blachy) nierdzewnej} dla kuchni Internatu ZSCKR w Sandomierzu


https://platformazakupowa.pl/transakcja/802149

——————————————————————————————————————–

Tryb. podst. bud. 3/2023 Remont parteru budynku szkoły ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz,
ul. Mokoszyńska 1. Roboty budowlane, remontowe na rok 2023.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/793043

————————————————————————————————–

Tryb. podst. bud. 2/2023 INTERNAT Remont pionu kuchennego budynku Internatu ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Roboty budowlane, remontowe na rok 2023.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/786082

————————————————————————————————–

INWEST. BUD. Tryb.podst.1/23 INWESTYCJA BUDOWLANA: Budowa kompleksowego ogrodzenia terenu szkoły i terenu warsztatów praktycznej nauki zawodu. ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie. Roboty budowlane na rok 2023.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/782274

————————————————————————————————–

Postępowanie: Tryb. podst. bud. 1/2023 Remont otoczenia budynku szkoły ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1. Roboty budowlane, remontowe na rok 2023.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/758478

——————————————————————————————————————–

Plan zamówień publicznych ZSCKR w Sandomierzu Wersja 2: IV.2023-VI.2023

——————————————————————————————————————–

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2023 (I-III.2023) 

——————————————————————————————————————–

Postępowanie: Przet.bud 6/2022 INWESTYCJA BUDOWLANA: Adaptacja dawnego budynku stajni na potrzeby weterynarii. Budynek 4L.
(Roboty wykończeniowe lonżownika). Teren WPNZ ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 4. Roboty budowlane na rok 2022.

Tryb Podstawowy (art. 275) Postępowanie ID 688119
https://platformazakupowa.pl/transakcja/688119

——————————————————————————————————————–

Postępowanie ID 685873

Przet.bud 4/2022 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku administracyjno-gospodarczego na budynek oświaty. Wewnętrzne roboty wykończeniowe. Roboty budowlane na rok 2022. (Adaptacja pomieszczeń wewnętrznych na lokale oświatowo-użytkowe). ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 4, działka nr: 155/33

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/679345

——————————————————————————————————————–

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OD X DO XII ROKU 2022

——————————————————————————————————————–

Plan postępowań (zamówienia): VIII-XII 2022

——————————————————————————————————————–

Postępowanie: Przet. dost. 4/2022 DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH MATERIAŁU SIEWNEGO i ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN: Nawozy mineralne materiał siewny i środki ochrony roślin do produkcji rolnej. WEDŁUG WYZNACZONEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. Dla ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska

1https://platformazakupowa.pl/transakcja/651766

———————————————————————————————

Przet. bud 3/2022 Remont budynku szkoły ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1. Roboty remontowe na rok 2022

https://platformazakupowa.

ZSCKR w Sandomierzu – Mokoszynie
645083 Przet. bud 2/2022 Remont budynku internatu ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Roboty budowlane na rok 2022.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/645083

——————————————————————————————————————–

Nazwa zadania:
INWESTYCJA BUDOWLANA: Adaptacja dawnego budynku stajni na potrzeby weterynarii. Budynek 4L. Teren WPNZ ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 4 Roboty budowlane na rok 2022.

Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 PZP Bez przeprowadzenia negocjacji.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/634532

——————————————————————————————————————–

Informacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu = Mokoszynie

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

——————————————————————————————————————–

Przet. dost. 3/2022 DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH MATERIAŁU SIEWNEGO I ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN: Nawozy mineralne materiał siewny i środek ochrony roślin do produkcji rolno-ogrodniczej. WEDŁUG WYZNACZONEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. Dla ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1
https://platformazakupowa.pl/transakcja/599377

——————————————————————————————————————–

Przet. dost. 2/2022 DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH I MATERIAŁU SIEWNEGO WEDŁUG WYZNACZONEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. Dla ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 PZP
https://platformazakupowa.pl/transakcja/594062

——————————————————————————————————————–

Przet-dost-1/2022 DOSTAWA POJAZDU: Samochodu osobowego do prowadzenia zajęć nauki jazdy na kat. B WEDŁUG WYZNACZONEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. Dla ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 PZP. Zamówienie do kwoty: 130.000,00zł. Nie wymagające stosowania Ustawy PZP

https://platformazakupowa.pl/transakcja/574812

——————————————————————————————————————–

WSTĘPNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022

——————————————————————————————————————–

Koordynator do spraw dostępności

___________________________________________________________________________________

Przet.dost. 1/2021 DOSTAWA POJAZDÓW: 1.CZĘŚĆ I: Ciągnika ogrodniczego (sadowniczego), 2.CZĘŚĆ II: Samochodu osobowego do prowadzenia zajęć nauki jazdy na kat. B WEDŁUG WYZNACZONYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH. Dla ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1 Postępowanie ID 526290

https://platformazakupowa.pl/transakcja/526290

____________________________________________________________________________________

Postępowanie: Przet. bud 4/2021 INWESTYCJA BUDOWLANA: Adaptacja dawnego budynku stajni na potrzeby weterynarii. Budynek 4L. Teren WPNZ ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 4

PL – Tryb Podstawowy (art. 275)
https://platformazakupowa.pl/transakcja/500077

———————————————————————————————————————————-

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE: ART 275.1 PZP
486595 Przet. bud 3/2021 REMONT BUDYNKU STODOŁY 4G. Teren WPNZ ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 4

https://platformazakupowa.pl/transakcja/486595

———————————————————————————————————————————–

474297 Przet. bud 2/2021 Remont części budynku internatu oraz nawierzchni drogowej. Internat ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6
PL – Tryb Podstawowy (art. 275) Robota budowlana.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/474297

——————————————————————————————————————————–

Unieważnienie zamówienia z dnia: 02.06.2021 na roboty budowlane INTERNAT ZSCKR
Zamówienie na wykonanie robót budowlanych.
Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 PZP
Remont części budynku internatu oraz nawierzchni drogowej. Internat ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6

informacja zamówienie

———————————————————————————————————————————

Zamówienie na wykonanie robót budowlanych.
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 PZP
Remont części budynku internatu oraz nawierzchni drogowej. Internat ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6

https://platformazakupowa.pl/transakcja/465931

—————————————————————————————————————–

————————————————————————————————————–

Wstępny plan zamówień ZSCKR w Sandomierzu na rok 2021.

——————————————————————————————————————-

Wyniki-Rozstrzygnięcie-Przetarg nieograniczony z dnia: 12.10.2020 Weterynaria ZSCKR

——————————————————————————————————————–

Ocena ofert przetargowych

——————————————————————————————————————–

Wezwanie Prof – Bud

——————————————————————————————————————-

Zestawienie ofert przetargowych przetarg nieograniczony z dnia: 12.10.2020 WETERYNARIA ZSCKR w Sandomierzu

——————————————————————————————————————–

Ogłoszenie nr 589918-N-2020 z dnia 2020-09-25r.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie: INWESTYCJA BUDOWLANA Adaptacja dawnego budynku stajni na potrzeby weterynarii. ZSCKR w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 4. Działka ewidencyjna 155/33
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Dokumentacja

————————————————————————————————————

Wezwanie PROF-BUD Szymon Mierzwa

————————————————————————————————————-

Zestawienie ofert

————————————————————————————————————–

Ogłoszenie nr 553835-N-2020 z dnia 2020-06-24.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie: ROBOTA REMONTOWA: Remont pomieszczeń i otoczenia budynku INTERNATU ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Dz. ewid. nr: 155/50 Zadanie 1: Remont korytarza II piętra-część 2, Remont pomieszczenia świetlicy na III piętrze, Remont 2 sztuk sanitariatów, Termin wykonania prac do: 21.08.2020r
Zadanie 2: Remont-wykonanie drogi zewnętrznej z przodu budynku. Termin wykonania prac do: 07.09.2020 r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Dokumentacja

______________________________________________________________________________

Rozstrzygnięcie-wyniki przetargu nieograniczonego z dnia: 05.05.2020 ZSCKR w Sandomierzu

______________________________________________________________________________

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji przetargowej Prof-Bud ( Szymon Mierzwa )

______________________________________________________________________________

Bilans za rok 2019

______________________________________________________________________________

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ FRERESBED Przetarg nieograniczony: 05.05.2020 ZSCKR w Sandomierzu

______________________________________________________________________________

ZESTAWIENIE OFERT-WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZAMÓWIENIA do Ogłoszenia nr 531926-N-2020 z dnia 2020-04-16r.

_______________________________________________________________________________

Plan zamówień publicznych na rok 2020

______________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 531926-N-2020 z dnia 2020-04-16r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie: ROBOTA REMONTOWA: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku administracyjno-gospodarczego na budynek oświaty w ramach termomodernizacji. ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 4. Dz. ewid. nr: 155/33 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Roboty budowlane.


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

dokumentacja