Rekrutacja do projektu

finansowanego w ramach Programu ERASMUS+

nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012559

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w Projekcie  nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012559 realizowanym  przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej

w Sandomierzu-Mokoszynie. Projekt finansowany jest w ramach Programu Erasmus+.

Projekt skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/22 kształcą się na kierunkach:

Technik weterynarii klasa III ,

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki klasa II.

Głównym działaniem projektu będą 2-tygodniowe praktyki zawodowe, które odbędą się

w Grecji w dniach 27.03-09.04.2022.

W ramach projektu uczniowie zakwalifikowani  wezmą udział w zajęciach przygotowawczych do praktyk, praktykach zawodowych, ewaluacji oraz działaniach upowszechniających rezultaty projektu.

Zapraszam do zapoznania  się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i  składania dokumentów rekrutacyjnych

Koordynator projektu

Małgorzata Rak

Regulamin rekrutacji

Regulamin uczestnictwa

Formularz rekrutacyjny