Wzór wniosku dla klas pierwszych  w systemie naboru elektronicznego

Wypełnij wniosek w naborze elektronicznym

Jak wypełnić wniosek krok po kroku

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na internetowej stronie MEiN.

 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

         


 

Zapisz