Wstępny plan zamówień ZSCKR w Sandomierzu na rok 2021.

——————————————————————————————————————–

Wyniki-Rozstrzygnięcie-Przetarg nieograniczony z dnia: 12.10.2020 Weterynaria ZSCKR

——————————————————————————————————————

Ocena ofert przetargowych

——————————————————————————————————————–

Wezwanie Prof – Bud

——————————————————————————————————————-

Zestawienie ofert przetargowych przetarg nieograniczony z dnia: 12.10.2020 WETERYNARIA ZSCKR w Sandomierzu

———————————————————————————————————————

Ogłoszenie nr 589918-N-2020 z dnia 2020-09-25r.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie: INWESTYCJA BUDOWLANA Adaptacja dawnego budynku stajni na potrzeby weterynarii. ZSCKR w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 4. Działka ewidencyjna 155/33
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Dokumentacja

—————————————————————————————————————–

Wyniki przetargu nieograniczonego z dnia: 08.07.2020 Internat ZSCKR w Sandomierzu

————————————————————————————————————–

Wezwanie PROF-BUD Szymon Mierzwa

————————————————————————————————————–

Zestawienie ofert

___________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 553835-N-2020 z dnia 2020-06-24.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie: ROBOTA REMONTOWA: Remont pomieszczeń i otoczenia budynku INTERNATU ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Dz. ewid. nr: 155/50 Zadanie 1: Remont korytarza II piętra-część 2, Remont pomieszczenia świetlicy na III piętrze, Remont 2 sztuk sanitariatów, Termin wykonania prac do: 21.08.2020r
Zadanie 2: Remont-wykonanie drogi zewnętrznej z przodu budynku. Termin wykonania prac do: 07.09.2020 r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Dokumentacja

______________________________________________________________________________

Rozstrzygnięcie-wyniki przetargu nieograniczonego z dnia: 05.05.2020 ZSCKR w Sandomierzu

______________________________________________________________________________

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji przetargowej Prof-Bud ( Szymon Mierzwa )

______________________________________________________________________________

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ FRERESBED Przetarg nieograniczony: 05.05.2020 ZSCKR w Sandomierzu

______________________________________________________________________________

ZESTAWIENIE OFERT-WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZAMÓWIENIA do Ogłoszenia nr 531926-N-2020 z dnia 2020-04-16r.

______________________________________________________________________________

Wstępny plan zamówień budżetowych na rok 2020

______________________________________________________________________________