W głównym budynku szkoły znajduje się 15 pracowni lekcyjnych z których zdecydowana większość jest wyposażona w projektory multimedialne a cztery z nich posiada tablice interaktywne.

 Podczas zajęć w pracowniach nauczyciele i uczniowie, mają  do dyspozycji:

  • komputery z dostępem do Internetu,
  • projektory multimedialne,
  • tablice interaktywne,
  • telewizory ze sprzętem DVD,
  • magnetofony,
  • plansze edukacyjne,
  • komplety map geograficznych, historycznych,
  • kolekcje minerałów i skał,
  • biblioteczki z tematycznymi księgozbiorami, a także zbiory multimediów.

Pracownie przedmiotów ogólnokształcących

Pracownie przedmiotów zawodowych