Kurs KK35 – rozpocznie się wkrótce.

Plan zjazdów będzie ogłoszony w późniejszym terminie.

————————————————————————————————–

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych prowadzone są  w systemie zaocznym. przy czym 30% zajęć teoretycznych prowadzone jest w systemie e-learningowym.

Zajęcia e-learningowe prowadzone są poprzez Microsoft Teams.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w piątki, soboty i niedziele.

Trwa ciągła rekrutacja na kursy, które rozpoczynają się po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych.

W zależności od kwalifikacji kursy trwają od jednego do trzech semestrów.

Szkoła oferuje kursy w następujących kwalifikacjach:

Kwalifikacja OGR.02 „Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych” – trwa trzy semestry.

Kurs ten umożliwia po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie tytułu ogrodnika.

Kwalifikacja ta stanowi podbudowę do ukończenia kwalifikacji OGR.05

Kwalifikacja OGR.05 „Planowanie i organizacja prac ogrodniczych” – trwa jeden semestr.

Osobom legitymującym się wykształceniem średnim kurs ten umożliwia, po zdaniu egzaminu zawodowego, uzyskanie tytułu technika ogrodnika.