Komunikat dla KKZ

Informujemy, że w dniu 5 marca 2021 o godz. 16. 00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczestników Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego KK29 na sali konferencyjnej w głównym budynku szkoły. Ze względu na charakter omawianych spraw obecność obowiązkowa. Harmonogram zajęć będzie niedługo udostępniony na stronie internetowej szkoły – zakładka kursy kwalifikacyjne – plany zjazdów – 1 K29.

INFORMACJA DLA KURSU KK26 i KK27

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych w roku szkolnym 2020/21 zmieniły się terminy zjazdów w miesiącu styczniu i lutym. Aktualne terminy zjazdów znajdują się w zakładce PLANY ZJAZDÓW.

Od 30.11.2020 r. zajęcia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych odbywają się w systemie hybrydowym. Zajęcia teoretyczne prowadzone są zdalnie poprzez Microsoft Teams. Zajęcia praktyczne odbywają się w gospodarstwie szkolnym.

———————————————————————————————————————-

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych prowadzone są  w systemie zaocznym. przy czym 30% zajęć teoretycznych prowadzone jest w systemie e-learningowym.

Zajęcia e-learningowe prowadzone są poprzez Microsoft Teams.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w piątki, soboty i niedziele.

Trwa ciągła rekrutacja na kursy, które rozpoczynają się po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych.

W zależności od kwalifikacji kursy trwają od jednego do trzech semestrów.

Szkoła oferuje kursy w następujących kwalifikacjach:

Kwalifikacja OGR.02 „Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych” – trwa trzy semestry.

Kurs ten umożliwia po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskanie tytułu ogrodnika.

Kwalifikacja ta stanowi podbudowę do ukończenia kwalifikacji OGR.05

Kwalifikacja OGR.05 „Planowanie i organizacja prac ogrodniczych” – trwa jeden semestr.

Osobom legitymującym się wykształceniem średnim kurs ten umożliwia, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uzyskanie tytułu technika ogrodnika.