Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych prowadzone są  w systemie zaocznym przy czym 30% zajęć teoretycznych prowadzone jest w systemie e-learningowym.
Zajęcia e-learningowe prowadzone są poprzez platformę edukacyjną Librus e-nauczanie.
Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w piątki,soboty i niedziele.
Trwa ciągła rekrutacja na kursy, które rozpoczynają się po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych.
W zależności od kwalifikacji kursy trwają od jednego do trzech semestrów.

Szkoła oferuje kursy w następujących kwalifikacjach:

Kwalifikacja RL.05 „Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych”trwa trzy semestry.
Kurs ten umożliwia po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskanie tytułu ogrodnika.
Kwalifikacja ta stanowi podbudowę do ukończenia kwalifikacji R.18.

Kwalifikacja RL.18 „Planowanie i organizacja prac ogrodniczych” – trwa jeden semestr.
Osobom legitymującym się wykształceniem średnim kurs ten umożliwia, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uzyskanie tytułu technika ogrodnika.


Logowanie do platformy Librus e-nauczanie

Regulamin rekrutacji na kursy kwalifikacyjne

Podanie o przyjęcie na kurs  kwalifikacyjny