Ogłoszenie o naborze Partnera podstawowego i dodatkowego do projektu pn.
„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie w dziedzinie ogrodnictwa” Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszyni
e

partner podstawowy

partner dodatkowy