Komunikat dyrektora CKE
z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

———————————————————————————————————————————–

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja ZIMA 2021

Komunikat o przyborach pomocniczych cześć pisemna i część praktyczna  w sesji styczeń – luty 2021

——————————————————————————————————————–

Komunikat dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.

———————————————————————————————————————

Komunikat dyrektora CKE z 10 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r.

———————————————————————————————————————-

Komunikat o przyborach pomocniczych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie– część pisemna, część praktyczna  w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.