Doskonale wyposażona klasopracownia Architektury Krajobrazu – gdzie odbywa się część zajęć praktycznych z Podstaw projektowania architektury krajobrazu oraz Urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu. Posiadamy  nowoczesny  sprzęt multimedialny, stoły kreślarskie, deski kreślarskie , sztalugi oraz narzędzia i materiały niezbędne w pracy Technika Architektury Krajobrazu. W oparciu o bogatą bazę dydaktyczną podczas zajęć praktycznych  uczniowie nabywają umiejętność  rysowania i malowania różnymi technikami oraz wykonują projekty koncepcyjne i szczegółowe. Posiadamy tradycyjny i nowoczesny sprzęt geodezyjny – niezbędny  do wykonywania wszelkich prac pomiarowych w terenie  oraz narzędzia i sprzęt  potrzebny  do zakładania i pielęgnacji terenów zieleni. Swoje umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą na terenie Parku przyszkolnego „Metamorfoza”.