Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 17 maja 2019 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 17 maja 2019 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.


Informacja dla słuchaczy kursu  KK20 i uczniów technikum klasa III technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  i II  technik ogrodnik

W załączeniu deklaracje na egzamin zawodowy w sesji czerwiec – lipiec 2019 które należy wypełnić komputerowo i złożyć do dnia 15 lutego w sekretariacie szkoły.                                                                             deklaracje do pobrania    KK R.05     RL.05     M 0.2

 


 

deklaracje dla uczniów i absolwentów technikum

 


WYDAWANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE
I SUPLEMENTÓW DO TYCH DYPLOMÓW