Wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie: https://www.testy.egzaminzawodowy.info

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów zawodowych opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY. 

Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online) lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku). Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań. Korzystanie z większości funkcji jest całkowicie bezpłatne lub może wymagać bezpłatnej rejestracji.

____________________

SESJA 2024 LATO

https://www.mokoszyn.pl/wp-content/uploads/2024/05/2A.-Komunikat-o-pomocach-cz.pisemna-PP2019-bez-BPO.03_BPO.04.pdf

https://https://www.mokoszyn.pl/wp-content/uploads/2024/05/4B.-Komunikat-o-pomocach-cz.praktyczna-PP2019-bez-BPO.04.pdf