Pracownia architektury krajobrazu

Tu odbywają się lekcje i zajęcia z Podstaw projektowania architektury krajobrazu oraz Urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu. Jest to nowoczesna sala lekcyjna wyposażona w sprzęt multimedialny, stoły  kreślarskie, deski kreślarskie, sztalugi oraz narzędzia i materiały niezbędne w pracy Technika Architektury Krajobrazu. W oparciu o bogatą bazę dydaktyczną uczniowie nabywają umiejętność rysowania i malowania różnymi technikami oraz wykonują projekty koncepcyjne i szczegółowe. Prace plastyczne oraz projekty uczniów są prezentowane jako okresowe wystawy. Klimat pracowni sprzyja twórczej pracy przyszłych Architektów Krajobrazu.

Pracownia ogrodnictwa