This slideshow requires JavaScript.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego jest jedną z najstarszych szkół typu zawodowego
w regionie. Obecnie na bazę dydaktyczną składają się:

  • budynek szkolny, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne szkoły oraz nowoczesne pracownie przedmiotowe, w tym 2 informatyczne, biblioteka z centrum multimedialnym, świetlica szkolna, sala gimnastyczna oraz gabinet pielęgniarki szkolnej,
  • boisko sportowe,
  • budynek mechanizacji z parkiem maszynowym i pracowniami przedmiotów zawodowych,
  • gospodarstwo szkolne o powierzchni 77,8 ha,
  • internat wraz ze stołówką,

Baza szkolenia teoretycznego

Baza szkolenia praktycznego

Baza sportowa

Biblioteka i szkolne centrum multimedialne

Internat