„Firma marzeń” – wizyta studyja w Szwajcarii

 

Celem projektu było propagowanie przedsiębiorczości, rozumianej jako kreatywne kształtowanie swojej przyszłości zawodowej w oparciu o cele biznesowe i samozatrudnienie.

Do konkursu uczniowie przygotowali bardzo ciekawe  pomysły na własną działalność gospodarczą.
W nagrodę za zwycięstwo w konkursie uczniowie pod opieką wicedyrektora szkoły Jolanty Puzio oraz nauczycielki Małgorzaty Rak zastali zaproszeni na wyjazd studyjny do Szwajcarii.
„Dualny System edukacji w Szwajcarii oraz wspieranie przedsiębiorczości i innowacji” – to temat wiodący wizyty studyjnej, w której w dniach 17 – 24 września 2016 roku wzięli udział uczniowie naszej szkoły Bartosz Skrok, Tomasz Wielgus i Wojciech Dąbrowski.
Pobyt uczniów był w całości sfinansowany z funduszy szwajcarskich i miał na celu przybliżenie dobrej praktyki prowadzenia przedsiębiorstwa oraz dualnego systemu kształcenia.  Uczniowie poznali odmienny od polskiego system kształcenia.
Wszyscy uczestnicy odbywali szereg spotkań, min. na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Sierre, poznawali istotę systemu dualnego w szkolnictwie zawodowym na przykładzie L’Ecole professionnelle commerciale et artisanale w stolicy kantonu Valais – Sion, zwiedzali firmy produkujące wyroby regionalne, takie jak ser czy czekolada.
Był również czas, by zapoznać się z kulturą, kuchnią oraz ofertą turystyczną kantonów: Valais oraz Vaud. Dodatkowymi atrakcjami o charakterze turystycznym i krajoznawczym był rejs po Jeziorze Genewskim, możliwość zwiedzania zamku na skale: Chateau de Chillon, czy Muzeum Olimpijskiego w jakże urokliwej Lozannie. Dla uczniów  ciekawym doświadczeniem, połączonym z niesamowitymi wrażeniami krajobrazowymi było zwiedzanie największej w Europie winnicy, która jest wpisana do rejestru światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. W czasie pobytu w Szwajcarii uczniowie mieli okazję przejść mostem buhatańskim, zawieszonym nad przepaścią, zobaczyć aluwialny cyrk erozyjny w Illgraben czy też największy sosnowy las w Alpach. Ważnym, polskim akcentem naszej wizyty, była możliwość poznania pracy i znaczenia dla europejskiego dziedzictwa literackiego Fundacji im. Jana Michalskiego (La Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature) w miejscowości Montricher. Jest to miejsce poświęcone w całości literaturze. Zostało zaprojektowane w formie miasteczka, na które składają się domki dla pisarzy, biblioteka, audytorium, przestrzeń wystawowa, jadalnia, pokoje gościnne oraz biura kierujące różnorodną działalnością Fundacji.
Wizyta w Szwajcarii była wyjątkowo udanym przedsięwzięciem, co w dużej mierze jest zasługą samej młodzieży realizującej sumiennie projekt oraz Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości, który był pomysłodawcą konkursu.

 

 

Komentarze są wyłączone.