Śniadanie z przedsiebiorczością w ramach Światowego Tygodnia Przedsiebiorczości

W dniu 16 listopada uczniowie Błażej Jędrzejewski, Kacper Biskup, Jarosław Sajda
i Marek Rosołowski z opiekunem Małgorzatą Rak uczestniczyli w spotkaniu
Śniadanie z Przedsiębiorczością spotkania organizowanego w ramach Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości przez Ośrodek Promowania Przedsiebiorczości
w Sandomierzu. Tematem tegorocznego Śniadania z przedsiębiorczością był temat „Poszukiwanie zawodów przyszłości”.
Spotkanie poprowadził dr Michał Klepka który przedstawił wykład na temat
interdysplinarnego projektu edukacyjno-badawczego „Poszukiwanie zawodów
przyszłości”. Wykład zakończył się debatą w której aktywny udział wziął uczeń
I klasy technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Błażej Jędrzejewski.

Komentarze są wyłączone.