Wycieczka do pieczarkarni w Wysokiej Głogowskiej.

W dniu  12 grudnia 2017 r. uczniowie I klasy Technikum w zawodzie technik ogrodnik i technik rolnik
zorganizowali wycieczke do pieczarkarni w Wysokiej Głogowskiej. Znajduje się tam nowoczesny
kompleks hal, w których uprawia się pieczarkę. Wszystkie hale są skomputeryzowane. Młodzież modła
się zapoznać z technologią uprawy pieczarki, jej zbiorem, przechowywaniem i zbytem.
W drodze powrotnej uczniowie zatrzymali się w Leśnej Woli.Jest tam jedna z bardziej nowoczesnych na
Podkarpaciu stadnin koni. Uczniowie mieli możliwość zobaczyć wyposażenie boksów dla koni w dwóch
stajniach: rekreacyjnej i sportowej. Dodatkowo w stajni sportowej mogli zobaczyć solarium dla koni.
Duże zainteresowanie wzbudziła kryta ujeżdżalnia, ujeżdżalnie treningowe na wolnym powietrzu, kryta
karuzela na 6 koni oraz kryty lonżownik. Mieli również możliwość obejrzenia maszyny , pomocne przy
pracach w stajni.

Komentarze są wyłączone.