Zakończenie projektu- kultura to coś dla mnie

Stowarzyszenie Edukacyjno- Wychowawcze „Jabłoń” zrealizowało dzięki dotacji Fundacji PZU projekt  pt.  Kultura to coś dla mnie. W projekcie wzięło udział 30 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

Mieli oni okazję obejrzeć dwie sztuki teatralne oraz spotkać się z wybitnymi twórcami teatralnymi. Podczas wizyty w Krakowie uczestniczyli w premierze sztuki „ Firma dziękuję” Lutza Hubnera. To podlana komizmem gorzka opowieść o świecie korporacji, ludzkich trybików, niezrozumiałych gier i wyścigu szczurów, okrutnych mechanizmach rynkowych i świecie, w którym rządzi System. Sztuka wywarła wielkie wrażenie na młodych widzach, którzy już wkrótce wkroczą na rynek pracy.

Po spektaklu uczestnicy projektu spotkali się z panem Krzysztofem Jasińskim- aktorem, reżyserem, a także dyrektorem Teatru Stu. Uczniowie zadawali pytania dotyczące wyboru zawodu aktora, aspektów pracy reżysera oraz Teatru Stu, teatru wyjątkowego w skali kraju nie tylko ze względu na repertuar, ale również ze względu na nietypowo umiejscowioną scenę dającą widzom wrażenie aktywnego uczestnictwa w spektaklu.

W dniu 27 listopada uczestnicy projektu udali się do Warszawy w celu obejrzenia monodramu przygotowanego przez Andrzeja Seweryna pt. Szekspir forever.  Na kameralnej scenie Teatru Polskiego, Andrzej Seweryn, jego dyrektor, postanowił podzielić się z widzami swoją osobistą fascynacją największym dramaturgiem w dziejach świata. Aktor zaprezentował się jako partner, prowadzący równoprawny dialog z publicznością.W ten dialog z publicznością włączyli się również uczniowie ZSCKR, a jeden z nich błysnął swoją znajomością Gombrowicza, czym zaimponował samemu mistrzowi  panu Andrzejowi Sewerynowi.

Dialog z uczestnikami projektu był kontynuowany w czasie spotkania z wielkim polskim aktorem, reżyserem oraz dyrektorem Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Spotkanie odbyło się w sali prób co było dodatkową atrakcją. Sandomierscy goście mogli zobaczyć miejsce, gdzie aktorzy, reżyserzy pracują nad przygotowaniem kolejnych spektakli. Pan Andrzej Seweryn odpowiadając na pytania młodzieży starał się ich zachęcić do samodzielnego myślenia i niepoddawania się powszechnym modom.

Dzięki realizacji projektu, która bez uzyskania dotacji z Fundacji PZU nie byłaby możliwa młodzież mogła wziąć udział w dwóch wydarzeniach kulturalnych , które miały miejsce w dwóch głównych centrach kultury Polski. Dla wielu z nich były to pierwsze wizyty w teatrze. Wrażenie jakie wynieśli ze sztuk zostało wzmocnione poprzez spotkania z niezwykłymi , wybitnymi  twórcami kultury.

Współpraca Stowarzyszenia Edukacyjno- Wychowawczego „Jabłoń” z Fundacją Sztuki Filmowej „Taki jestem”  oraz Zespołem Szkół Centrum Ksztacenia Rolniczego pozwoliła zrealizować to ambitne przedsięwzięcie. Mamy nadzieję, że działanie to będzie powielane w przyszłości i stanie się zaczątkiem stałej współpracy sandomierskich  szkół z teatrami.