Konferencja na Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu

Od lipca 2014 r. do czerwca 2016r. Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu realizował projekt pod nazwą Firma Marzeń. Projekt prowadzony był w formie edukacji pozalekcyjnej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiębiorczości z wykorzystaniem zasobów lokalnych. Podczas cyklu warsztatów szkoleniowych, polegających na prowadzeniu własnej firmy w formie wirtualnej, młodzież ośmiu świętokrzyskich szkół zdobywała wiedzę w zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej. W analizowaniu zasobów lokalnych, poszukiwaniu pomysłów,tworzeniu biznesplanu i przygotowaniu prezentacji multimedialnej uczniom ZSCKR pomagały Małgorzata Rak i Halina Sender. Autorzy najwyżej ocenionych biznesplanów przedstawiali je 21 czerwca podczas konferencji zorganizowanej w Zamku Kazimierzowskim. Naszą szkołę reprezentowała Monika Banduch, której” marzeniem” jest prowadzenie pracowni florystycznej pod nazwą Fantazja. Nagrodą za najciekawsze pomysły wirtualnych firm jest wyjazd studyjny do Szwajcarii. Monice towarzyszyli koledzy- uczestnicy projektu, opiekun Halina Sender oraz zaproszona na konferencję wicedyrektor- pani Jolanta Puzio.

Komentarze są wyłączone.