Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Dnia 01.03.2019 r. w Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych odbyło się w naszej szkole pierwsze spotkanie poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Pomysłodawczynią zorganizowania uroczystości nazwanej „Przywracanie Pamięci” była Pani Dyrektor Alicja Szatan. Akademia została zorganizowana w ramach uświadomienia uczniom poświęcenia tych ludzi w walce o wolność ojczyzny. Uroczystość została przeprowadzona w formie inscenizacji lekcji której tematem byli Żołnierze Wyklęci. Uczniowie odegrali rolę nauczyciela i uczniów w akademii, którzy wspominali Żołnierzy Niezłomnych którzy walczyli za wolną Polskę. W czasie przedstawienia przypomniano postaci m.in. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, Józefa Franczaka ps. „Lalek”. W akademii wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich: Bystrowski Szymon, Kapuściński Piotr, Kowalski Norbert, Stawiarz Aleksandra, Stawiarz Mateusz, Wysocki Fryderyk i Żelaszczyk Patrycja. Oprawę muzyczną poprowadzili uczniowie Bęc Karol oraz Środek Bartłomiej. Akademia powstała dzięki zaangażowaniu nauczycieli Pani Lidii Kosanowskiej oraz Pana Łukasza Strawy.  Uczniowie z ZSCKR im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie byli odwiedzili również grób Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego na cmentarzu Krukowskim oraz uczestniczyli w Sandomierskich obchodach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych które odbywały się na cmentarzu katedralnym.