OLIMPIADA MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada odbyła się w dniu 21 lutego 2014r. w sali konferencyjnej mieszczącej się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Pracy w Kielcach. Inicjatorem i pomysłodawcą Olimpiady Młodych Producentów Rolnych jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej a przedsięwzięciu patronuje marszałek Adam Jarubas. Cele i założenia Olimpiady to: rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozwijanie ambicji własnego doskonalenia zawodowego, popularyzacja osiągnięć Zakres tematyczny Olimpiady obejmuje następujące działy: – mechanizacja rolnictwa – ochrona środowiska i odnawialne źródła energii – ekonomika i zarządzanie – bezpieczeństwo i higiena pracy – zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szkołę naszą reprezentowali uczniowie kl. VI TM : Maciej Bieniek Kl. III TM : Adrian Iwan, Kamil Janda, Wiktor Kozieł